Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Woensdag 22 Oktober 2014:

Alexanderbaai........13 21

Beaufort-Wes ........13 38

Bethlehem............10 29

Bloemfontein.........12 32

Calvinia.............10 34

Cradock..............10 33

De Aar...............15 33

Durban...............17 22

Emalahleni...........14 29

Ermelo...............10 22

George...............13 27

Graaff-Reinet........13 31

Grahamstown..........12 27

Johannesburg.........12 30

Kaapstad............16 24

Keetmanshoop.........15 34

Kimberley............13 34

King Williams Town...13 27

Klerksdorp...........14 34

Ladysmith............16 22

Lephalale............17 34

Mafikeng.............16 34

Mokopane.............15 29

Musina...............17 30

Nelspruit............15 22

Oos-Londen..........16 24

Oudtshoorn...........13 39

Phalaborwa...........16 26

Pietermaritzburg.....14 22

Polokwane............12 25

Port Elizabeth.......16 24

Port St Johns........17 21

Potchefstroom........13 33

Pretoria.............15 32

Queenstown...........10 29

Richardsbaai........18 24

Riversdal ...........13 33

Rustenburg...........14 31

Skukuza..............16 27

Springbok............16 30

Standerton...........12 28

Sutherland............9 29

Tzaneen..............13 23

Umtata...............14 25

Upington.............16 37

Vereeniging..........13 30

Vredendal............13 30

Vryburg..............14 36

Walvisbaai...........13 21

Welkom...............13 33

Windhoek.............17 36

Worcester............13 34