Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Donderdag 23 Oktober 2014:

Alexanderbaai........14 20

Beaufort-Wes ........18 34

Bethlehem............09 29

Bloemfontein.........12 32

Calvinia.............10 26

Cradock..............12 33

De Aar...............16 33

Durban...............16 25

Emalahleni...........12 30

Ermelo...............07 25

George...............13 23

Graaff-Reinet........13 33

Grahamstown..........12 27

Johannesburg.........12 28

Kaapstad............16 24

Keetmanshoop.........15 321

Kimberley............14 33

King Williams Town...14 29

Klerksdorp...........13 33

Ladysmith............13 28

Lephalale............17 33

Mafikeng.............16 34

Mokopane.............13 30

Musina...............16 31

Nelspruit............13 26

Oos-Londen..........16 25

Oudtshoorn...........14 31

Phalaborwa...........17 29

Pietermaritzburg.....13 27

Polokwane............12 27

Port Elizabeth.......15 23

Port St Johns........20 25

Potchefstroom........13 33

Pretoria.............13 30

Queenstown...........14 34

Richardsbaai........17 26

Riversdal...........15 26

Rustenburg...........15 31

Skukuza..............16 29

Springbok............09 22

Standerton...........09 28

Sutherland...........10 27

Tzaneen..............13 28

Umtata...............15 29

Upington.............16 35

Vereeniging..........12 29

Vredendal............13 23

Vryburg..............14 35

Walvisbaai...........12 22

Welkom...............13 33

Windhoek.............16 343

Worcester............14 29