Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Dinsdag 23 September 2014:

Alexanderbaai........12 20

Beaufort-Wes ........16 30

Bethlehem............07 27

Bloemfontein.........09 28

Calvinia.............08 25

Cradock..............13 28

De Aar...............15 25

Durban...............19 28

Emalahleni...........08 28

Ermelo...............06 24

George...............12 23

Graaff-Reinet........11 29

Grahamstown..........15 32

Johannesburg.........11 25

Kaapstad............14 18

Keetmanshoop.........17 35

Kimberley............12 29

King Williams Town...15 31

Klerksdorp...........11 30

Ladysmith............15 30

Lephalale............14 30

Mafikeng.............13 29

Mokopane.............12 29

Musina...............14 31

Nelspruit............12 28

Oos-Londen..........18 28

Oudtshoorn...........10 31

Phalaborwa...........16 30

Pietermaritzburg.....16 31

Polokwane............11 27

Port Elizabeth.......15 25

Port St Johns........19 27

Potchefstroom........07 29

Pretoria.............12 28

Queenstown...........11 30

Richardsbaai........18 30

Riversdal ...........12 25

Rustenburg...........13 28

Skukuza..............13 32

Springbok............15 18

Standerton...........06 26

Sutherland...........04 23

Tzaneen..............13 29

Umtata...............17 33

Upington.............10 30

Vereeniging..........09 24

Vredendal............12 23

Vryburg..............12 29

Walvisbaai...........12 22

Welkom...............12 29

Windhoek.............19 23

Worcester............10 23