Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Vrydag 24 Oktober 2014:

Alexanderbaai........16 21

Beaufort-Wes ........12 28

Bethlehem............11 29

Bloemfontein.........14 32

Calvinia.............09 31

Cradock..............11 26

De Aar...............15 32

Durban...............17 24

Emalahleni...........14 31

Ermelo...............12 26

George...............13 20

Graaff-Reinet........12 26

Grahamstown..........12 23

Johannesburg.........12 31

Kaapstad............16 25

Keetmanshoop.........12 30

Kimberley............14 33

King Williams Town...13 23

Klerksdorp...........15 34

Ladysmith............13 27

Lephalale............17 35

Mafikeng.............17 34

Mokopane.............14 32

Musina...............19 37

Nelspruit............15 27

Oos-Londen..........16 23

Oudtshoorn...........14 28

Phalaborwa...........17 34

Pietermaritzburg.....14 25

Polokwane............13 30

Port Elizabeth.......15 17

Port St Johns........18 23

Potchefstroom........14 34

Pretoria.............13 33

Queenstown...........14 27

Richardsbaai........17 25

Riversdal ...........15 24

Rustenburg...........16 32

Skukuza..............16 30

Springbok............10 25

Standerton...........11 29

Sutherland...........07 28

Tzaneen..............15 31

Umtata...............15 24

Upington.............14 35

Vereeniging..........12 30

Vredendal............14 28

Vryburg..............14 35

Walvisbaai...........10 21

Welkom...............15 33

Windhoek.............13 33

Worcester............13 29