Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Woensdag 24 September 2014:

Alexanderbaai........09 21

Beaufort-Wes ........16 23

Bethlehem............09 28

Bloemfontein.........10 28

Calvinia.............04 22

Cradock..............11 28

De Aar...............09 24

Durban...............16 27

Emalahleni...........10 28

Ermelo...............10 25

George...............13 19

Graaff-Reinet........16 27

Grahamstown..........13 23

Johannesburg.........12 27

Kaapstad............13 17

Keetmanshoop.........18 25

Kimberley............11 29

King Williams Town...13 27

Klerksdorp...........13 30

Ladysmith............12 32

Lephalale............16 32

Mafikeng.............14 30

Mokopane.............11 30

Musina...............14 30

Nelspruit............12 27

Oos-Londen..........16 25

Oudtshoorn...........14 23

Phalaborwa...........16 30

Pietermaritzburg.....14 31

Polokwane............10 27

Port Elizabeth.......14 23

Port St Johns........21 24

Potchefstroom........11 30

Pretoria.............15 30

Queenstown...........12 26

Richardsbaai........18 29

Riversdal ...........12 23

Rustenburg...........11 28

Skukuza..............09 31

Springbok............05 22

Standerton...........09 28

Sutherland...........-3 16

Tzaneen..............10 27

Umtata...............17 28

Upington.............12 29

Vereeniging..........09 26

Vredendal............11 22

Vryburg..............11 33

Walvisbaai...........12 25

Welkom...............14 30

Windhoek.............12 30

Worcester............09 20