Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Dinsdag 25 November 2014:

Alexanderbaai........15 23

Beaufort-Wes ........15 31

Bethlehem............11 26

Bloemfontein.........13 30

Calvinia.............11 34

Cradock..............13 28

De Aar...............14 32

Durban...............19 24

Emalahleni...........13 30

Ermelo...............11 23

George...............15 24

Graaff-Reinet........11 28

Grahamstown..........14 20

Johannesburg.........15 28

Kaapstad............16 30

Keetmanshoop.........18 38

Kimberley............15 32

King Williams Town...14 20

Klerksdorp...........17 31

Ladysmith............15 25

Lephalale............18 33

Mafikeng.............19 32

Mokopane.............14 31

Musina...............21 32

Nelspruit............17 27

Oos-Londen..........17 21

Oudtshoorn...........15 33

Phalaborwa...........20 29

Pietermaritzburg.....16 23

Polokwane............14 29

Port Elizabeth.......15 21

Port St Johns........18 21

Potchefstroom........16 30

Pretoria.............16 29

Queenstown...........12 26

Richardsbaai........20 25

Riversdal ...........16 28

Rustenburg...........18 30

Skukuza..............18 30

Springbok............14 34

Standerton...........12 27

Sutherland...........08 29

Tzaneen..............16 27

Umtata...............15 21

Upington.............19 40

Vereeniging..........14 27

Vredendal............14 37

Vryburg..............16 34

Walvisbaai...........15 24

Welkom...............15 29

Windhoek.............18 35

Worcester............16 34