Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Saterdag 25 Oktober 2014:

Alexanderbaai........15 25

Beaufort-Wes ........13 26

Bethlehem............11 27

Bloemfontein.........14 30

Calvinia.............13 30

Cradock..............12 23

De Aar...............12 29

Durban...............18 22

Emalahleni...........14 28

Ermelo...............12 23

George...............13 19

Graaff-Reinet........08 23

Grahamstown..........10 16

Johannesburg.........13 28

Kaapstad............17 27

Keetmanshoop.........18 34

Kimberley............15 33

King Williams Town...12 19

Klerksdorp...........15 31

Ladysmith............15 25

Lephalale............20 35

Mafikeng.............14 33

Mokopane.............15 30

Musina...............21 34

Nelspruit............15 24

Oos-Londen..........15 20

Oudtshoorn...........13 26

Phalaborwa...........18 30

Pietermaritzburg.....17 23

Polokwane............14 28

Port Elizabeth.......14 19

Port St Johns........17 20

Potchefstroom........14 30

Pretoria.............15 30

Queenstown...........10 21

Richardsbaai........18 24

Riversdal ...........13 23

Rustenburg...........16 31

Skukuza..............17 29

Springbok............16 31

Standerton...........13 27

Sutherland...........09 23

Tzaneen..............16 27

Umtata...............14 19

Upington.............17 34

Vereeniging..........14 29

Vredendal............14 34

Vryburg..............14 33

Walvisbaai...........12 20

Welkom...............15 29

Windhoek.............14 33

Worcester............14 27