Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Woensdag 26 November 2014:

Alexanderbaai........15 22

Beaufort-Wes ........19 34

Bethlehem............12 28

Bloemfontein.........14 32

Calvinia.............13 23

Cradock..............14 38

De Aar...............16 34

Durban...............19 26

Emalahleni...........13 29

Ermelo...............12 22

George...............14 30

Graaff-Reinet........13 38

Grahamstown..........14 30

Johannesburg.........14 29

Kaapstad............15 21

Keetmanshoop.........21 33

Kimberley............17 34

King Williams Town...16 29

Klerksdorp...........17 32

Ladysmith............16 28

Lephalale............19 35

Mafikeng.............18 32

Mokopane.............15 31

Musina...............18 29

Nelspruit............16 24

Oos-Londen..........18 26

Oudtshoorn...........17 38

Phalaborwa...........19 28

Pietermaritzburg.....17 25

Polokwane............14 27

Port Elizabeth.......17 26

Port St Johns........18 25

Potchefstroom........16 31

Pretoria.............15 31

Queenstown...........14 34

Richardsbaai........19 26

Riversdal ...........15 33

Rustenburg...........17 29

Skukuza..............17 29

Springbok............13 18

Standerton...........11 25

Sutherland...........10 22

Tzaneen..............15 25

Umtata...............14 25

Upington.............18 36

Vereeniging..........14 28

Vredendal............13 23

Vryburg..............16 35

Walvisbaai...........14 25

Welkom...............16 31

Windhoek.............17 33

Worcester............16 27