Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Vrydag, 26 September 2014:

Alexanderbaai........12 19

Beaufort-Wes........08 26

Bethlehem............07 30

Bloemfontein.........09 32

Calvinia.............05 16

Cradock..............08 29

De Aar...............10 27

Durban...............19 27

Emalahleni...........10 30

Ermelo...............10 26

George...............11 18

Graaff-Reinet........05 25

Grahamstad..........12 24

Johannesburg.........10 29

Kaapstad............11 17

Keetmanshoop.........08 23

Kimberley............10 32

King Williams Town...10 28

Klerksdorp...........14 33

Ladysmith............14 34

Lephalale............16 33

Mafikeng.............16 33

Mokopane.............13 32

Musina...............17 32

Nelspruit............15 30

Oos- London..........14 23

Oudtshoorn...........08 18

Phalaborwa...........17 32

Pietermaritzburg.....15 32

Polokwane............11 29

Port St Johns........16 25

Port-Elizabeth.......11 21

Potchefstroom........12 32

Pretoria.............13 32

Queenstown...........08 29

Richardsbaai........19 29

Riversdal...........08 19

Rustenburg...........12 31

Skukuza..............12 33

Springbok............09 14

Standerton...........08 30

Sutherland...........-2 14

Tzaneen..............13 30

Umtata...............13 31

Upington.............11 29

Vereeniging..........11 28

Vredendal............09 20

Vryburg..............11 35

Walvisbaai...........11 23

Welkom...............13 33

Windhoek.............14 30

Worcester............11 17