Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Donderdag 27 November 2014: 

Alexanderbaai........15 22

Beaufort-Wes ........13 27

Bethlehem............13 23

Bloemfontein.........13 26

Calvinia.............10 21

Cradock..............13 29

De Aar...............12 26

Durban...............20 29

Emalahleni...........15 26

Ermelo...............13 22

George...............14 24

Graaff-Reinet........13 28

Grahamstown..........13 24

Johannesburg.........15 23

Kaapstad............15 20

Keetmanshoop.........18 30

Kimberley............13 27

King Williams Town...14 25

Klerksdorp...........14 25

Ladysmith............16 28

Lephalale............21 28

Mafikeng.............18 26

Mokopane.............17 30

Musina...............20 34

Nelspruit............16 30

Oos-Londen..........17 23

Oudtshoorn...........14 30

Phalaborwa...........18 33

Pietermaritzburg.....18 31

Polokwane............16 30

Port Elizabeth.......16 24

Port St Johns........19 24

Potchefstroom........14 24

Pretoria.............16 25

Queenstown...........15 29

Richardsbaai........20 30

Riversdal ...........14 26

Rustenburg...........17 25

Skukuza..............17 33

Springbok............10 20

Standerton...........14 24

Sutherland...........05 19

Tzaneen..............16 30

Umtata...............14 26

Upington.............13 29

Vereeniging..........14 22

Vredendal............15 24

Vryburg..............12 28

Walvisbaai...........11 23

Welkom...............16 25

Windhoek.............13 33

Worcester............13 21