Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Dinsdag 28 Oktober 2014:

Alexanderbaai........15 21

Beaufort-Wes ........19 31

Bethlehem............10 24

Bloemfontein.........13 30

Calvinia.............15 32

Cradock..............15 31

De Aar...............17 32

Durban...............18 28

Emalahleni...........11 28

Ermelo...............9 25

George...............16 23

Graaff-Reinet........12 32

Grahamstown..........15 23

Johannesburg.........10 25

Kaapstad............17 25

Keetmanshoop.........22 37

Kimberley............16 32

King Williams Town...16 24

Klerksdorp...........13 30

Ladysmith............15 31

Lephalale............14 31

Mafikeng.............14 30

Mokopane.............11 29

Musina...............15 29

Nelspruit............13 27

Oos-Londen..........18 23

Oudtshoorn...........18 31

Phalaborwa...........15 29

Pietermaritzburg.....16 30

Polokwane............10 27

Port Elizabeth.......16 22

Port St Johns........19 23

Potchefstroom........12 29

Pretoria.............11 27

Queenstown...........15 29

Richardsbaai........16 29

Riversdal ...........16 27

Rustenburg...........13 28

Skukuza..............13 31

Springbok............12 26

Standerton...........9 27

Sutherland...........11 28

Tzaneen..............12 26

Umtata...............18 28

Upington.............19 37

Vereeniging..........10 25

Vredendal............15 30

Vryburg..............13 32

Walvisbaai...........14 21

Welkom...............13 30

Windhoek.............15 31

Worcester............15 31