Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Saterdag 29 November 2014:

Alexanderbaai........13 23

Beaufort-Wes ........12 30

Bethlehem............10 25

Bloemfontein.........10 27

Calvinia.............10 29

Cradock..............11 28

De Aar...............13 29

Durban...............18 24

Emalahleni...........14 28

Ermelo...............12 21

George...............13 22

Graaff-Reinet.........9 29

Grahamstown..........11 24

Johannesburg.........13 25

Kaapstad............14 26

Keetmanshoop.........13 32

Kimberley............13 29

King Williams Town...11 24

Klerksdorp...........12 28

Ladysmith............13 26

Lephalale............22 32

Mafikeng.............15 29

Mokopane.............20 29

Musina...............23 28

Nelspruit............17 24

Oos-Londen..........14 22

Oudtshoorn...........12 31

Phalaborwa...........20 27

Pietermaritzburg.....14 24

Polokwane............17 26

Port Elizabeth.......16 24

Port St Johns........17 24

Potchefstroom........11 27

Pretoria.............15 27

Queenstown...........11 25

Richardsbaai........19 26

Riversdal ...........13 29

Rustenburg...........15 27

Skukuza..............19 27

Springbok............14 31

Standerton...........13 25

Sutherland............6 25

Tzaneen..............17 26

Umtata...............12 21

Upington.............14 34

Vereeniging..........12 27

Vredendal............14 31

Vryburg..............11 33

Walvisbaai...........11 25

Welkom...............12 29

Windhoek.............10 33

Worcester............14 31