Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Woensdag 29 Oktober 2014:

Alexanderbaai........14 21

Beaufort-Wes ........17 34

Bethlehem............10 27

Bloemfontein.........14 33

Calvinia.............11 25

Cradock..............14 34

De Aar...............15 32

Durban...............16 30

Emalahleni...........12 30

Ermelo...............10 27

George...............15 25

Graaff-Reinet........15 34

Grahamstown..........17 34

Johannesburg.........12 28

Kaapstad............13 22

Keetmanshoop.........18 35

Kimberley............16 33

King Williams Town...17 34

Klerksdorp...........15 33

Ladysmith............14 33

Lephalale............16 34

Mafikeng.............16 33

Mokopane.............13 31

Musina...............16 33

Nelspruit............13 29

Oos-Londen..........18 29

Oudtshoorn...........15 36

Phalaborwa...........16 33

Pietermaritzburg.....15 31

Polokwane............10 29

Port Elizabeth.......17 27

Port St Johns........18 30

Potchefstroom........14 32

Pretoria.............13 30

Queenstown...........16 31

Richardsbaai........18 30

Riversdal ...........14 29

Rustenburg...........15 31

Skukuza..............14 33

Springbok............11 23

Standerton...........10 29

Sutherland............6 26

Tzaneen..............14 30

Umtata...............18 36

Upington.............18 37

Vereeniging..........13 29

Vredendal............14 24

Vryburg..............16 34

Walvisbaai...........14 23

Welkom...............14 32

Windhoek.............13 32

Worcester............13 26