Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Woensdag 3 Desember 2014: 

Alexanderbaai........15 22

Beaufort-Wes ........16 25

Bethlehem............13 25

Bloemfontein.........15 28

Calvinia.............15 29

Cradock..............15 24

De Aar...............19 32

Durban...............16 25

Emalahleni...........13 29

Ermelo...............10 25

George...............15 17

Graaff-Reinet........13 24

Grahamstown..........15 19

Johannesburg.........14 29

Kaapstad............20 28

Keetmanshoop.........18 36

Kimberley............18 31

King Williams Town...15 22

Klerksdorp...........16 30

Ladysmith............13 28

Lephalale............17 34

Mafikeng.............16 31

Mokopane.............14 31

Musina...............17 34

Nelspruit............13 29

Oos-Londen..........18 23

Oudtshoorn...........15 24

Phalaborwa...........16 31

Pietermaritzburg.....14 29

Polokwane............13 29

Port Elizabeth.......18 21

Port St Johns........20 25

Potchefstroom........16 30

Pretoria.............16 31

Queenstown...........17 24

Richardsbaai........15 30

Riversdal ...........15 21

Rustenburg...........17 29

Skukuza..............18 33

Springbok............13 25

Standerton...........13 28

Sutherland...........12 26

Tzaneen..............14 30

Umtata...............17 22

Upington.............21 38

Vereeniging..........15 28

Vredendal............14 30

Vryburg..............15 34

Walvisbaai..........13 21

Welkom...............17 28

Windhoek.............16 31

Worcester............15 25