Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Vrydag 3 Oktober 2014:

Alexanderbaai........10 25

Beaufort-Wes........09 25

Bethlehem............05 19

Bloemfontein.........06 23

Calvinia.............08 28

Cradock..............06 21

De Aar...............06 21

Durban...............14 19

Emalahleni...........09 25

Ermelo...............06 17

George...............09 21

Graaff-Reinet........07 21

Grahamstad..........07 19

Johannesburg.........07 24

Kaapstad............17 26

Keetmanshoop.........08 29

Kimberley............06 24

King Williams Town...07 19

Klerksdorp...........09 26

Ladysmith............09 19

Lephalale............13 29

Mafikeng.............11 27

Mokopane.............10 27

Musina...............14 26

Nelspruit............13 21

Oos-London..........11 20

Oudtshoorn...........08 26

Phalaborwa...........15 25

Pietermaritzburg.....09 18

Polokwane............09 23

Port St Johns........15 19

Port-Elizabeth.......10 21

Potchefstroom........08 26

Pretoria.............09 26

Queenstown...........06 20

Richardsbaai........15 21

Riversdal...........09 25

Rustenburg...........10 26

Skukuza..............14 26

Springbok............17 30

Standerton...........04 22

Sutherland...........04 24

Tzaneen..............12 23

Umtata...............09 19

Upington.............12 29

Vereeniging..........05 24

Vredendal............12 32

Vryburg..............07 27

Walvisbaai...........12 24

Welkom...............08 24

Windhoek.............12 32

Worcester............09 28