Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Dinsdag 30 September 2014:

Alexanderbaai........09 20

Beaufort-Wes........07 15

Bethlehem............04 19

Bloemfontein.........05 20

Calvinia.............04 17

Cradock..............08 15

De Aar...............05 18

Durban...............17 25

Emalahleni...........12 27

Ermelo...............10 24

George...............10 17

Graaff-Reinet........08 15

Grahamstad..........09 13

Johannesburg.........10 25

Kaapstad............12 18

Keetmanshoop.........07 21

Kimberley............05 20

King Williams Town...10 14

Klerksdorp...........08 24

Ladysmith............10 25

Lephalale............17 34

Mafikeng.............10 25

Mokopane.............16 32

Musina...............20 39

Nelspruit............15 33

Oos-London..........14 18

Oudtshoorn...........10 17

Phalaborwa...........19 38

Pietermaritzburg.....12 29

Polokwane............15 31

Port St Johns........16 23

Port-Elizabeth.......13 19

Potchefstroom........07 24

Pretoria.............12 28

Queenstad...........09 15

Richardsbaai........19 29

Riversdal...........11 17

Rustenburg...........10 25

Skukuza..............17 36

Springbok............05 18

Standerton...........10 23

Sutherland...........00 13

Tzaneen..............15 35

Umtata...............12 19

Upington.............05 22

Vereeniging..........08 22

Vredendal............09 23

Vryburg..............05 24

Walvisbaai...........08 23

Welkom...............09 21

Windhoek.............06 27

Worcester............09 20