Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Vrydag 31 Oktober 2014:

Alexanderbaai........13 23

Beaufort-Wes .........9 22

Bethlehem............13 27

Bloemfontein.........13 31

Calvinia..............9 27

Cradock..............10 19

De Aar...............14 28

Durban...............17 21

Emalahleni...........15 29

Ermelo...............14 24

George................9 18

Graaff-Reinet.........8 18

Grahamstown..........11 16

Johannesburg.........15 32

Kaapstad............13 25

Keetmanshoop.........14 33

Kimberley............12 31

King Williams Town...13 17

Klerksdorp...........16 35

Ladysmith............15 24

Lephalale............19 37

Mafikeng.............14 35

Mokopane.............19 35

Musina...............21 35

Nelspruit............16 25

Oos-Londen..........14 18

Oudtshoorn............8 24

Phalaborwa...........19 29

Pietermaritzburg.....14 20

Polokwane............16 30

Port Elizabeth.......13 18

Port St Johns........13 18

Potchefstroom........12 34

Pretoria.............17 34

Queenstown...........10 19

Richardsbaai........18 24

Riversdal ............8 21

Rustenburg...........18 33

Skukuza..............17 29

Springbok............11 27

Standerton...........13 28

Sutherland............1 21

Tzaneen..............16 29

Umtata...............12 19

Upington.............13 34

Vereeniging..........14 32

Vredendal.............9 29

Vryburg..............14 35

Walvisbaai...........13 26

Welkom...............19 32

Windhoek.............16 32

Worcester.............7 25