Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Dinsdag 4 November 2014:

Alexanderbaai........13 20

Beaufort-Wes ........12 19

Bethlehem............9 21

Bloemfontein.........10 20

Calvinia.............4 19

Cradock..............13 24

De Aar...............9 22

Durban...............20 29

Emalahleni...........14 24

Ermelo...............15 23

George...............13 20

Graaff-Reinet........12 25

Grahamstown..........15 22

Johannesburg.........11 21

Kaapstad............14 19

Keetmanshoop.........13 26

Kimberley............9 28

King Williams Town...16 23

Klerksdorp...........12 25

Ladysmith............14 27

Lephalale............21 29

Mafikeng.............14 23

Mokopane.............17 28

Musina...............22 34

Nelspruit............18 28

Oos-Londen..........18 24

Oudtshoorn...........13 20

Phalaborwa...........20 29

Pietermaritzburg.....16 30

Polokwane............17 27

Port Elizabeth.......16 20

Port St Johns........20 24

Potchefstroom........11 25

Pretoria.............13 24

Queenstown...........17 24

Richardsbaai........20 28

Riversdal ...........13 21

Rustenburg...........15 25

Skukuza..............21 31

Springbok............11 19

Standerton...........16 22

Sutherland...........1 17

Tzaneen..............18 27

Umtata...............17 25

Upington.............11 27

Vereeniging..........11 22

Vredendal............12 22

Vryburg..............10 22

Walvisbaai...........12 26

Welkom...............12 22

Windhoek.............11 27

Worcester............13 21