Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Saterdag 4 Oktober 2014:

Alexanderbaai........17 37

Beaufort-Wes........10 28

Bethlehem............5 22

Bloemfontein.........5 25

Calvinia.............12 28

Cradock..............5 22

De Aar...............6 23

Durban...............13 21

Emalahleni...........9 23

Ermelo...............5 20

George...............10 21

Graaff-Reinet........7 22

Grahamstad..........7 20

Johannesburg.........7 25

Kaapstad............17 25

Keetmanshoop.........16 31

Kimberley............5 25

King Williams Town...6 21

Klerksdorp...........10 27

Ladysmith............8 21

Lephalale............14 27

Mafikeng.............13 27

Mokopane.............10 25

Musina...............15 26

Nelspruit............10 23

Oos-London..........11 22

Oudtshoorn...........9 30

Phalaborwa...........15 27

Pietermaritzburg.....8 21

Polokwane............9 23

Port St Johns........15 20

Port-Elizabeth.......9 21

Potchefstroom........9 26

Pretoria.............9 26

Queenstown...........5 21

Richardsbaai........14 22

Riversdal...........10 26

Rustenburg...........11 26

Skukuza..............8 27

Springbok............18 29

Standerton...........5 22

Sutherland...........0 24

Tzaneen..............11 24

Umtata...............8 21

Upington.............12 31

Vereeniging..........6 24

Vredendal............16 34

Vryburg..............8 29

Walvisbaai...........13 21

Welkom...............8 26

Windhoek.............16 29

Worcester............11 28