Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Donderdag 4 September 2014:

Alexanderbaai........10 34

Beaufort-Wes ........15 30

Bethlehem............-2 23

Bloemfontein.........03 24

Calvinia.............09 28

Cape Town............11 28

Cradock..............03 28

De Aar...............07 24

Durban...............15 25

Emalahleni...........04 24

Ermelo...............-2 22

George...............09 26

Graaff-Reinet........02 30

Grahamstown..........08 26

Johannesburg.........03 23

Keetmanshoop.........10 30

Kimberley............04 25

King Williams Town...09 27

Klerksdorp...........04 25

Ladysmith............05 26

Lephalale............07 26

Mafikeng.............05 24

Mokopane.............04 24

Musina...............11 25

Nelspruit............09 24

Oos-Londen..........09 23

Oudtshoorn...........06 32

Phalaborwa...........12 25

Pietermaritzburg.....09 30

Polokwane............04 22

Port Elizabeth.......07 26

Port St Johns........14 24

Potchefstroom........02 25

Pretoria.............05 24

Queenstown...........01 26

Richardsbaai........13 27

Riversdal ...........08 33

Rustenburg...........03 24

Skukuza..............09 27

Springbok............16 29

Standerton...........-1 23

Sutherland...........-1 23

Tzaneen..............08 23

Umtata...............08 28

Upington.............09 29

Vereeniging..........02 21

Vredendal............11 35

Vryburg..............03 27

Walvisbaai...........08 21

Welkom...............08 25

Windhoek.............06 26

Worcester............08 30