Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Vrydag 5 Desember 2014:

Alexanderbaai........16 23

Beaufort-Wes ........14 27

Bethlehem............14 29

Bloemfontein.........14 32

Calvinia.............13 33

Cradock..............13 22

De Aar...............14 30

Durban...............19 23

Emalahleni...........15 33

Ermelo...............14 27

George...............13 22

Graaff-Reinet........12 23

Grahamstown..........13 18

Johannesburg.........14 33

Kaapstad............17 29

Keetmanshoop.........14 36

Kimberley............15 34

King Williams Town...14 19

Klerksdorp...........18 34

Ladysmith............16 27

Lephalale............17 40

Mafikeng.............16 34

Mokopane.............17 37

Musina...............20 40

Nelspruit............16 30

Oos-Londen..........17 21

Oudtshoorn...........14 30

Phalaborwa...........19 37

Pietermaritzburg.....17 22

Polokwane............16 35

Port Elizabeth.......15 21

Port St Johns........18 20

Potchefstroom........15 33

Pretoria.............16 34

Queenstown...........13 21

Richardsbaai........20 25

Riversdal ...........14 27

Rustenburg...........16 32

Skukuza..............17 34

Springbok............13 30

Standerton...........16 32

Sutherland...........12 27

Tzaneen..............16 35

Umtata...............14 18

Upington.............18 39

Vereeniging..........15 31

Vredendal............14 35

Vryburg..............15 37

Walvisbaai...........16 25

Welkom...............18 33

Windhoek.............18 36

Worcester............15 31