Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Woensdag 5 November 2014:

Alexanderbaai........14 31

Beaufort-Wes ........10 23

Bethlehem............11 25

Bloemfontein.........11 24

Calvinia..............8 24

Cradock..............10 24

De Aar...............10 26

Durban...............19 24

Emalahleni............9 28

Ermelo................8 23

George...............13 20

Graaff-Reinet........11 24

Grahamstown..........12 20

Johannesburg.........13 25

Kaapstad............14 21

Keetmanshoop.........14 29

Kimberley.............9 25

King Williams Town...13 21

Klerksdorp...........14 26

Ladysmith............16 24

Lephalale............18 32

Mafikeng.............13 26

Mokopane.............17 30

Musina...............22 34

Nelspruit............14 27

Oos-Londen..........16 19

Oudtshoorn...........12 24

Phalaborwa...........20 31

Pietermaritzburg.....19 23

Polokwane............16 27

Port Elizabeth.......14 19

Port St Johns........18 21

Potchefstroom........11 26

Pretoria.............14 27

Queenstown...........11 23

Richardsbaai........20 25

Riversdal ...........13 22

Rustenburg...........17 28

Skukuza..............20 29

Springbok............13 28

Standerton............8 25

Sutherland............3 22

Tzaneen..............18 30

Umtata...............13 22

Upington.............13 31

Vereeniging..........13 26

Vredendal............13 29

Vryburg..............12 26

Walvisbaai............9 31

Welkom...............12 25

Windhoek.............13 30

Worcester............13 26