Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Donderdag 6 November 2014:

Alexanderbaai........13 38

Beaufort-Wes ........13 29

Bethlehem............09 24

Bloemfontein.........11 28

Calvinia.............12 28

Cradock..............12 25

De Aar...............12 28

Durban...............16 22

Emalahleni...........11 27

Ermelo...............10 22

George...............15 21

Graaff-Reinet........11 26

Grahamstown..........11 20

Johannesburg.........10 27

Kaapstad............15 27

Keetmanshoop.........17 30

Kimberley............12 28

King Williams Town...12 18

Klerksdorp...........12 29

Ladysmith............13 26

Lephalale............18 31

Mafikeng.............16 29

Mokopane.............14 28

Musina...............17 31

Nelspruit............15 26

Oos-Londen..........15 20

Oudtshoorn...........11 29

Phalaborwa...........17 29

Pietermaritzburg.....13 22

Polokwane............13 26

Port Elizabeth.......15 19

Port St Johns........14 19

Potchefstroom........12 28

Pretoria.............12 29

Queenstown...........11 23

Richardsbaai........16 24

Riversdal ...........14 28

Rustenburg...........14 28

Skukuza..............17 29

Springbok............19 33

Standerton...........09 25

Sutherland...........07 25

Tzaneen..............13 29

Umtata...............12 19

Upington.............17 33

Vereeniging..........10 28

Vredendal............15 38

Vryburg..............13 30

Walvisbaai...........12 25

Welkom...............12 27

Windhoek.............14 31

Worcester............15 32