Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Saterdag 6 September 2014:

Alexanderbaai........11 18

Beaufort-Wes ........19 30

Bethlehem............02 25

Bloemfontein.........03 26

Calvinia.............08 25

Cradock..............07 30

De Aar...............09 27

Durban...............14 26

Emalahleni...........07 26

Ermelo...............02 23

George...............12 20

Graaff-Reinet........12 30

Grahamstown..........09 27

Johannesburg.........02 24

Kaapstad.............13 18

Keetmanshoop.........18 32

Kimberley............05 27

King Williams Town...10 28

Klerksdorp...........05 26

Ladysmith............05 28

Lephalale............08 28

Mafikeng.............07 26

Mokopane.............06 26

Musina...............12 28

Nelspruit............10 27

Oos-Londen..........13 23

Oudtshoorn...........10 26

Phalaborwa...........12 29

Pietermaritzburg.....10 29

Polokwane............05 25

Port Elizabeth.......10 21

Port St Johns........17 27

Potchefstroom........04 26

Pretoria.............04 26

Queenstown...........07 29

Richardsbaai........15 28

Riversdal ...........12 23

Rustenburg...........06 25

Skukuza..............06 30

Springbok............11 27

Standerton...........02 24

Sutherland...........03 23

Tzaneen..............09 27

Umtata...............14 28

Upington.............10 32

Vereeniging..........-1 23

Vredendal............10 24

Vryburg..............04 26

Walvisbaai...........14 26

Welkom...............06 26

Windhoek.............08 27

Worcester............10 21