Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Vrydag 7 Maart 2015.

Alexanderbaai........14 22

Beaufort-Wes........15 31

Bethlehem............11 25

Bloemfontein.........13 27

Calvinia.............12 30

Cradock..............15 31

De Aar...............17 31

Durban...............20 29

Emalahleni...........12 29

Ermelo...............11 25

George...............15 23

Graaff-Reinet........13 30

Grahamstad..........14 32

Johannesburg.........14 27

Kaapstad............16 22

Keetmanshoop.........18 33

Kimberley............15 30

King Williams Town...17 33

Klerksdorp...........15 29

Ladysmith............17 27

Lephalale............19 34

Mafikeng.............17 31

Mokopane.............14 31

Musina...............19 32

Nelspruit............18 30

Oos-London..........19 30

Oudtshoorn...........15 32

Phalaborwa...........19 33

Pietermaritzburg.....18 31

Polokwane............13 29

Port St Johns........20 29

Port-Elizabeth.......18 25

Potchefstroom........15 28

Pretoria.............16 30

Queenstown...........16 31

Richardsbaai........21 31

Riversdal...........15 25

Rustenburg...........16 31

Skukuza..............20 34

Springbok............13 30

Standerton...........12 27

Sutherland...........08 28

Tzaneen..............15 30

Umtata...............17 31

Upington.............21 37

Vereeniging..........13 27

Vredendal............12 27

Vryburg..............15 33

Walvisbaai...........17 21

Welkom...............15 28

Windhoek.............16 25

Worcester............14 29