Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Vrydag 7 November 2014:

Alexanderbaai........14 32

Beaufort-Wes ........13 32

Bethlehem............11 27

Bloemfontein.........13 30

Calvinia.............15 33

Cradock..............13 31

De Aar...............15 32

Durban...............16 21

Emalahleni...........14 28

Ermelo...............12 23

George...............13 23

Graaff-Reinet........13 32

Grahamstown..........13 22

Johannesburg.........13 28

Kaapstad............16 30

Keetmanshoop.........17 38

Kimberley............14 30

King Williams Town...13 21

Klerksdorp...........15 30

Ladysmith............14 24

Lephalale............17 30

Mafikeng.............15 29

Mokopane.............13 29

Musina...............17 31

Nelspruit............15 23

Oos-Londen..........15 21

Oudtshoorn...........13 33

Phalaborwa...........17 27

Pietermaritzburg.....13 20

Polokwane............12 25

Port Elizabeth.......13 20

Port St Johns........18 20

Potchefstroom........13 30

Pretoria.............15 31

Queenstown...........13 23

Richardsbaai........17 23

Riversdal ...........14 29

Rustenburg...........16 29

Skukuza..............17 29

Springbok............21 33

Standerton...........12 26

Sutherland...........07 28

Tzaneen..............14 24

Umtata...............14 21

Upington.............17 36

Vereeniging..........14 29

Vredendal............16 38

Vryburg..............14 31

Walvisbaai...........14 25

Welkom...............15 29

Windhoek.............15 34

Worcester............14 33