Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir 8 November 2014:

Alexanderbaai........14 21

Beaufort-Wes ........20 34

Bethlehem............12 26

Bloemfontein.........13 31

Calvinia.............14 29

Cradock..............12 34

De Aar...............16 33

Durban...............17 25

Emalahleni...........13 29

Ermelo...............10 25

George...............14 25

Graaff-Reinet........13 34

Grahamstown..........14 28

Johannesburg.........14 29

Kaapstad............15 22

Keetmanshoop.........16 34

Kimberley............16 32

King Williams Town...13 28

Klerksdorp...........16 31

Ladysmith............13 30

Lephalale............17 31

Mafikeng.............17 31

Mokopane.............13 29

Musina...............16 31

Nelspruit............14 28

Oos-Londen..........17 24

Oudtshoorn...........16 33

Phalaborwa...........16 30

Pietermaritzburg.....14 27

Polokwane............13 26

Port Elizabeth.......16 23

Port St Johns........19 25

Potchefstroom........15 30

Pretoria.............16 32

Queenstown...........15 32

Richardsbaai........18 26

Riversdal ...........15 31

Rustenburg...........17 31

Skukuza..............19 30

Springbok............16 25

Standerton...........12 26

Sutherland...........8 25

Tzaneen..............16 26

Umtata...............15 30

Upington.............18 35

Vereeniging..........15 30

Vredendal............14 30

Vryburg..............16 32

Walvisbaai...........17 23

Welkom...............15 30

Windhoek.............19 28

Worcester............13 30