Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Donderdag 9 Oktober 2014:

Alexanderbaai........12 21

Beaufort-Wes .........7 16

Bethlehem.............6 27

Bloemfontein.........10 26

Calvinia..............3 16

Cradock...............4 15

De Aar................6 20

Durban...............17 21

Emalahleni...........11 33

Ermelo...............11 29

George................8 17

Graaff-Reinet.........4 15

Grahamstown...........6 14

Johannesburg.........14 32

Kaapstad............11 17

Keetmanshoop.........12 24

Kimberley.............8 25

King Williams Town....6 15

Klerksdorp...........11 32

Ladysmith............15 30

Lephalale............16 39

Mafikeng.............14 33

Mokopane.............14 37

Musina...............21 40

Nelspruit............14 29

Oos-Londen..........11 17

Oudtshoorn............6 18

Phalaborwa...........20 37

Pietermaritzburg.....15 22

Polokwane............13 34

Port Elizabeth.......10 19

Port St Johns........15 19

Potchefstroom........11 32

Pretoria.............16 34

Queenstown............5 16

Richardsbaai........18 22

Riversdal ............8 18

Rustenburg...........15 34

Skukuza..............13 33

Springbok.............8 17

Standerton...........11 31

Sutherland...........-2 14

Tzaneen..............15 35

Umtata...............11 18

Upington..............8 24

Vereeniging..........12 31

Vredendal.............8 21

Vryburg...............8 32

Walvisbaai........... 7 18

Welkom...............12 30

Windhoek.............11 30

Worcester.............6 17