Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Woensdag 6 November 2013.

Alexanderbaai........14 19

Beaufort Wes.........18 32

Bethlehem............11 30

Bloemfontein.........16 34

Calvinia.............07 21

Cradock..............15 35

De Aar...............15 31

Durban...............19 32

Emalahleni...........15 32

Ermelo...............14 29

George...............14 26

Graaff-Reinet........09 34

Grahamstown..........16 27

Johannesburg.........14 31

Kaapstad.............13 17

Keetmanshoop.........21 34

Kimberley............17 36

King Williams Town...14 31

Klerksdorp...........17 34

Ladysmith............19 35

Lephalale............19 36

Mafikeng.............18 31

Mokopane.............19 36

Musina...............20 37

Nelspruit............17 33

Oos London...........17 29

Oudtshoorn...........15 30

Phalaborwa...........20 37

Pietermaritzburg.....18 35

Polokwane............14 34

Port Elizabeth.......16 25

Port St Johns........18 32

Potchefstroom........17 32

Pretoria.............17 34

Queenstown...........14 36

Richard's Bay........21 34

Riversdal............13 27

Rustenburg...........17 33

Skukuza..............19 38

Springbok............12 19

Standerton...........14 30

Sutherland...........05 20

Tzaneen..............17 35

Umtata...............17 38

Upington.............16 36

Vereeniging..........16 32

Vredendal............12 21

Vryburg..............14 34

Walvisbaai...........13 24

Welkom...............17 33

Windhoek.............19 34

Worcester............12 22