Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Donderdag 7 November 2013.

Alexanderbaai........13 20

Beaufort Wes.........12 24

Bethlehem............08 28

Bloemfontein.........12 29

Calvinia.............05 21

Cradock..............10 25

De Aar...............11 24

Durban...............18 26

East London..........16 24

Emalahleni...........16 32

Ermelo...............15 30

George...............12 22

Graaff-Reinet........09 24

Grahamstown..........12 22

Johannesburg.........15 31

Kaapstad.............14 18

Keetmanshoop.........15 32

Kimberley............13 29

King Williams Town...12 24

Klerksdorp...........14 34

Ladysmith............16 33

Lephalale............20 38

Mafikeng.............16 34

Mokopane.............17 37

Musina...............21 39

Nelspruit............16 36

Oudtshoorn...........11 25

Phalaborwa...........19 39

Pietermaritzburg.....16 29

Polokwane............14 35

Port Elizabeth.......15 22

Port St Johns........18 24

Potchefstroom........15 33

Pretoria.............18 34

Queenstown...........10 27

Richardsbaai.........20 29

Riversdal............12 24

Rustenburg...........18 34

Skukuza..............16 41

Springbok............10 22

Standerton...........15 30

Sutherland...........03 17

Tzaneen..............16 38

Umtata...............13 25

Upington.............15 30

vereeniging..........16 32

Vredendal............10 25

Vryburg..............14 33

Walvisbaai...........13 20

Welkom...............14 31

Windhoek.............14 33

Worcester............08 22