Tussen 100 en 140 miljoen vroue is die slagoffer van geslagskending en sowat 70 miljoen meisies is voor 18 getroud, dikwels teen hul sin.

Volgens die studie sal net minder as ’n tiende van vroue die een of ander tyd verkrag word.

Die geweld, wat tydens konflik en humanitêre krisisse vererger, het ernstige gevolge vir die liggaamlike en geestesgesondheid van die slagoffers.

“Daar is nie ’n towerstaf wat geweld teen vroue en meisies kan laat verdwyn nie. Maar daar is bewyse dat veranderinge in houdings en gedrag moontlik is, en dit kan binne minder as ’n geslag bereik word,” sê Charlotte Watts, ’n dosent aan die Londense Skool vir Higiëne en Tropiese Medisyne en ’n medeskrywer aan die studie.

Volgens die studie is daar selfs in lande met strawwe, progressiewe wette mishandelde vroue, geweld en ’n gebrek aan toegang tot gesondheids- en regsdienste.

“Vroeë opsporing van mishandelde vroue en kinders en ’n ondersteunende en doeltreffende reaksie kan vroue se lewe en welstand verbeter en hulle toegang tot belangrike dienste help bied,” sê Claudia Garcia-Moreno, ’n WGO-geneesheer.

Die studie se skrywers het gesê daar kan net regtig ’n verskil gemaak word met geweld teen vroue as regerings meer hulpbronne beskikbaar stel en besef hoe baie dit ekonomiese groei strem.

Wêreldleiers moet ook diskriminerende wette en instellings verander wat ongelykheid bevorder en dus geweld aanmoedig.

Laastens het hulle gesê regerings moet navorsing aanmoedig en maatreëls instel wat as doeltreffend bewys is.

“Ons het nou belowende bevindings om voor te lê wat geweld doeltreffend kan voorkom. Ons volgende uitdaging is om hierdie bewyse uit te brei en op voorkomings- en ondersteuningsreaksies na meer plekke en soorte geweld uit te brei,” sê Cathy Zimmerman, ’n dokter by die Londense Skool vir Higiëne en Tropiese Medisyne.