“Hulle leer baie vinniger lees as seuns (ook),” sê drs. Nic Spaull en Hendrik van Broekhuizen van ReSEP – ’n navorsingsgroep oor maatskaplike beleid van die departement ekonomie aan die US.   

Dié twee dokters het in ’n onlangse studie gaan kyk na hoe meisies en seuns op skool vaar en of die prestasie van meisies ook op universiteit beter is as dié van seuns.

Volgens vorige peilings wat hulle in die studie gebruik het, toon dit dat meisies in gr. 4 ’n volle jaar voor seuns is wanneer dit by lees kom. Meisies is in gr. 5 sowat 40% van ’n jaar van onderrig voor seuns in wiskunde. 

Maar seuns vaar beter as meisies in wiskunde en wetenskap in matriek. 

Die studie het ook data van die hoëronderwysbestuursinligtingstelsel, van 112 402 leerders wat in 2008 matrikuleer het en universiteit toe gegaan het, vir ses jaar gemonitor om te kyk of meisies se beter prestasie ook op universiteit herhaal word.  

“27% meer van die vroue as die mans het vir universiteit gekwalifiseer; 34% meer het vir universiteit ingeskryf; 56% meer het hul voorgraadse kwalifikasie voltooi en 66% meer het ’n baccalaureusgraad verwerf,” lui die verklaring.

Volgens die studie is daar vir elke 100 meisies in matriek net 85 seuns in matriek. Vir elke 100 meisies in matriek sal agt binne ses jaar ’n voorgraadse kursus voltooi en net vyf mans.

Dit dui daarop dat vroue se prestasie op universiteit ook beter is as mans s’n.

Die navorsers noem dat vroue altyd 20% minder geneig is as hul manlike eweknieë om hul kursus te staak, selfs nadat aspekte soos studierigting, ras, ouderdom, maatskaplike status, plek of instelling in ag geneem is.

“Die navorsers sê hulle weet nog nie hoekom dit die geval is nie, maar die beste internasionale bewyse dui daarop dat meisies beter presteer wanneer dit kom by dinge soos selfbeheersing, selfmotivering, betroubaarheid, gesellig wees, persepsies van selfwaarde, lokus van beheer, tydsvoorkeur, en die vermoë om langer vir ’n uitgestelde belonging te wag.”