Die unieke foto is deur ’n automatiese kamera naby ’n mielievoerder op ’n plaas in Texas, VSA gekiek.

Niemand weet regtig hoekom die wasbeer (‘raccoon’) op die wildevark se rug gespring het nie. Meer nog, hoekom die wildevark nie van sy vreemde ‘ruiter’ probeer ontslae raak nie.

Party raai dat die wasbeer op die wildevark se rug spring om só by die mielievoerder te kan bykom om dit te skud sodat die mielies op die grond uitval en altwee diere daarvan kan eet.

Bronne:Daily Mirror, Reddit, Twitter