Help, ons versmoor Moeder Natuur.

Dis verskriklik hoe die plastiek oral rondlê. Dit ontsier ons dorpe, stede en die hele Suid-Afrika.

Maar dit skeel baie mense blykbaar nie.

Ons is vinnig om die regering en munisipaliteite te blameer, maar kom ons steek ’n slag hand in eie boesem en begin ons deel doen.

Selfs al hou ons net die sypaadjie en straat voor ons eie erf skoon, sal ons dorpe reeds stukke beter lyk en ruik.

Ons leer immers ons kinders ’n rein liggaam is die naaste aan ’n rein hart. Net so is ’n skoon omgewing die naaste aan ’n skoon hart.

Ons leer ons kinders waardes soos agting vir ander, maar ons moet tog ook agting vir die natuur hê.

Ons as ouers moet weer na die wyshede van die Bybel terugkeer en ons kinders in God se weë grootmaak waar ons geleer het om ons omgewing met respek te behandel.

Ouma se kind, Bloemfontein

Skryf aan ons
E-pos hgnbrief@huisgenoot.com. Briewe moenie langer as 200 woorde wees nie. Menings wat hier gelug word, is nie noodwendig dié van die redaksie nie. Die skrywer van die wenbrief kry R300.