Mense se reaksie wissel van brutale onverantwoordelikheid tot eksklusiewe selfsug en van selfverryking tot paniek. Sommige glo hulle sal dood neerslaan as iemand wat hoes net in hul rigting kyk.  En dan is daar weer diegene wat optree asof hulle g’n flenter omgee nie, want wie skrik vir ’n “glorified verkouekiem”?

Wat my toe laat wonder: Waar is die ­balans en die menslike middeweg in al hierdie teenpole? Toon ons nog enigsins deernisvolle meelewing, verdraagsaamheid of empatie? Probeer ons om te voorkom, te ondersteun en hulp te verleen om so die las ligter te maak?

Ek en jy kan nie alleen die algehele impak van COVID-19 ongedaan maak nie, maar ons kan wel op ’n manier ’n verskil maak aan ons en ander se lewens.

Ons is op aarde met ’n doel. Dit gaan oor leef en laat leef, meelewing of aftakeling, herstel of vernietiging. Ons moet die verspreiding van die virus vertraag en lewens red. Ons moenie toelaat dat angs­tigheid en onverantwoordelikheid ons menslikheid oorheers nie.

’n Gebrek aan sorgsaamheid en omgee vir ander bring altyd spanning mee. Laat ons dus almal menswaardig ag en behandel, en ook onvoorwaardelike omgee, menslikheid en welwillendheid onthou.

Navorsing dui ’n verband tussen ’n uitmuntende immuunstelsel en menslikheid, deernis en toegeneentheid. Onthou: Omgee is goed vir jou. Ja, dis omgee en weldadigheid wat ons gedrag moet bepaal.

MERAAI,
Bloemfontein