Die artikel oor Sandra Skinner (’n Halwe vrou ná operasie, 29 November) het my aan my eie operasie herinner.

Ek was baie selfbewus oor my liggaam wat vir my lelik was. Maar danksy my wonderlike man het ek dit gemaak en aanvaar. Vir hom was dit die innerlike wat tel en nie die uiterlike nie.

Vir die eerste jaar ná die operasie het hy al die spiëels in die huis verwyder.

Tot ek besef het ek moet die Here dank vir dit wat ek nog het.

Ná 20 jaar is my borste steeds misvorm en trek dit skeef. As my man dit kon aanvaar, steeds by my staan en my help, wat meer kan ek vra?

 – Ester Steenkamp