Was dit nie vir ’n onderwyser se kwetsende woorde nie, glo ek my broer sou vandag baie beter daaraan toe gewees het.

My broer, een van ’n tweeling, was liggaamlik nie sterk nie. As kind het hy ernstige siektes soos breinvliesontsteking en polio gehad.

Hy het tot in gr. 10 gevorder, maar dit was maar ’n gesukkel om by te bly.

Eendag kon hy nie ’n onderwyser se vraag reg beantwoord nie. Die onderwyser sê toe vir my broer: “Ag, kind, jy moet nog net blêr, dan is jy ’n skaap.”

Dié sin het nog ’n vloekwoord of twee ook ingehad wat ek eerder nie wil herhaal nie.

Dit het my broer en my ouers hewig ontstel. Aan die einde van daardie jaar het hy gr. 10 suksesvol voltooi en die skool verlaat.

Gelukkig het hy werk by die Poskantoor gekry, indiensopleiding ontvang en sy lewe lank ’n inkomste gehad.

Ek glo egter hy kon baie beter gevaar het as hy ’n simpatieker onderwyser gehad het.

– H. Winter