Ek lees die brief deur Anoniem oor kelners wat nie fooitjies kry nie (Briewe, 26 Maart).

Die kelners verdien beslis fooitjies. Maar wat my al lank pla, is restauranteienaars wat nie hul kelners behoorlik betaal nie. Dit is die enigste bedryf waar die eienaar verwag dat sy klante sy werknemers moet betaal. ’n Fooitjie is na my mening net ’n ekstra bonus.

Die restauranteienaar is tog daarvoor verantwoordelik om sy kelners behoorlik te besoldig. Die kelners moet uit hul fooitjies ook nog ’n “breakage fee” betaal – of hulle nou iets breek of nie.

En sowaar: Die kelner is vir die koste van ’n kaarttransaksie verantwoordelik. Praat van bloed uit ’n klip tap. Toe ek dit by my kleindogter hoor, wat ’n kelner is, het ek my respek vir restauranteienaars verloor.

– Ouma, Pretoria