By PEP, Suid-Afrika se grootste verskaffer van skooluniforms, is opvoeding deurslaggewend om ’n welvarender Suid-Afrika te bou. 

Daarom het die maatskappy in 2008 die PEP-akademie begin – die vlagskip- landwye maatskaplike beleggingsprojek wat daarop gemik is om leer te bevorder, geletterdheid te vermeerder en hoop te bied.

Dit word deur Social Innovations bestuur en deur die Departement van Opvoeding onderskryf, en elke akademieprogram dien 165 leerders, vyf onderwysers en ’n bestuurder per skool in agtergeblewe gemeenskappe. 

Die PEP-akademie is ’n gratis en spesiaal-ontwerpe aanvullende opvoedingsprogram wat daarop ingestel is om ’n sterker vroeëleer-grondslag vir gr.4- en gr. 5-leerders te bied en loop oor drie middae op ’n weeklikse grondslag.

Besondere klem word op gr. 4 geplaas, want dit is een van die uitdagendste skooljare wanneer die onderrigtaal van moedertaal – wat tot in gr. 3 gebruik word – na Engels verander. Vir dié doel word onder meer die benadering fisieke hulpbronne gebruik om abstrakte konsepte te demonstreer. 

’n Internasionele studie wat in 2017 uitgevoer is, het ook getoon dat 78 % van gr. 4-leerders in Suid-Afrika nie vir betekenis kon lees nie. 

Akademies word deur skole aangebied en dien hul eie leerders. As koördineerders van die PEP-akademieprogram neem Social Innovations alle relevante personeel in diens, asook ’n spysenier uit die plaaslike gemeenskap om die nodige voedsel te verskaf, want voeding self is een van die hoekstene van suksesvol leer.

Al funksioneer die akademies onafhanklik, geniet hulle die steun van die skool, terwyl Social Innovations met diensverskaffers skakel om die akademiese program – bestaande uit die kurrikulum, opleidingsmateriaal en steun in die klas – vir elke gebied te lewer. 

Hulle het met die akademiese vennote READ Educational Trust, The Maths Centre, Valued Citizen’s Initiative en IBI Art hande gevat. 

Teen 2019 was 25 PEP-akademies in vier provinsies werksaam om met die vroeë kinderontwikkeling van meer as 4 000 Gr. 4- en Gr. 5-leerders te help. Sedert sy stigting in 2008 het die PEP-akademie leerbystand aan altesaam 18 500 leerders en honderde onderwysers en skoolbestuurders verskaf. 

Leon Lourens, PEP se voormalige besturende direkteur, het die Akademie se prestasies geloof en gesê: “Die meeste van die akademie-leerders is kinders van mense wat glad nie skoolfooie of enige bykomende opvoeding kan bekostig nie.

Ons help nie net goeie uitslae en ’n geesdrif vir skool bevorder nie, maar help ook kinders op skool en van die strate af hou deur ’n veilige en sorgsame omgewing vir hulle met die aanvullende opvoedingsprogram te verskaf.

Ons is regtig trots daarop om tot iets verdiensteliks te kan bydra – iets wat gemeet en nagespoor kan word en ’n positiewe verskil maak.”