Alle mediesefondsskemas bied ’n keuse van voordele en voordeelopsies wat die prys van maandelikse premies raak. Daarom sal volle, omvattende dekking van al jou mediese uitgawes die duurste wees.

As jy eenvoudig nie so ’n premie kan bekostig nie, is ’n mate van dekking beter as glad geen dekking nie. Dis hoekom hospitaalplanne ál gewilder raak.

’n Mens kry ook verskillende soorte hospitaalplanne. Sorg dat jy hulle met mekaar vergelyk, maar onthou, terwyl hospitaalplanne minder kos as omvattende dekking, dek hulle glad nie dag-tot-dag, buite-hospitaal-uitgawes nie.

Neem jou én jou gesin se mediese geskiedenis in ag wanneer jy die kostevoordele van ’n hospitaalplan oorweeg. Hou in gedagte dat die aanvang van ’n onverwagte en ernstige chroniese toestand jou bankrot kan maak.

’n Voor die hand liggende vraag is: Waarom is lidmaatskap van ’n mediese fonds in die eerste plek so duur?

Kortom: risiko.

Ten einde hul gesondheidsorgdienste te kan lewer, moet mediesefonds-skemas genoeg jonger, gesonde lede hê wat maandelikse premies betaal sonder dat hulle groot eise indien.

As mense net by ’n mediese fonds aangesluit het wanneer hulle siek was, sou die skemas kort voor lank moes sluit. Baie mediese fondse is nadelig geraak toe jonger en gesonder lede volle mediesedekkingsopsies vir bekostigbaarder hospitaalplanne verruil het.

Hierdie verlating beteken dat die kruissubsidiëring van ouer, sieker lede deur jonger, gesonder lede verminder het en voortdurend afneem. Dit het onvermydelik bygedra tot ’n toename in ledegeld.

Regeringsregulasies oor die minimum reserwes van mediesefondsskemas, die lys van voorgeskrewe minimum voordele, en die feit dat mediesefondsskemas nie meer nuwe aansoekers mag wegwys nie, het alles ’n beduidende bydrae tot die verhoging van premies gelewer.

Skommelinge in die wisselkoers het ook die invoerkoste van mediese toerusting geraak. Terwyl die regulasies daarop gemik is om die lede van mediesefondsskemas te beskerm, het hulle ook tot hoë mediese inflasie bygedra.

As jy geen ander keuse het as om ’n hospitaalplan te kies nie, onthou dit beteken nie noodwendig dat jou hospitaaluitgawes ten volle gedek is nie. Hospitaalplanne het spesifieke regulasies oor onder meer orgaanoorplantings, kankerbeandeling, ambulans- en nooddienste, tandheelkundige chirurgie, mediese toestelle, MIV/vigsbehandeling en die voorsiening van prostetiese ledemate.

Kyk na die regulasies oor algehele beperkings en behandelings wat nie gedek word nie. Dit is noodsaaklik dat jy alles weet wat jy moet weet en dat jy die implikasies van jou keuse verstaan; jy wil nie hê jou voordele moet halfpad deur kankerbehandeling opraak nie.

Party mediesefondsskemas bied laer hospitaalplanpremies, want hulle het laer beperkings wat onvoldoende dekking sal bied as ’n lid en drie afhanklikes almal in dieselfde motorongeluk betrokke is.

Eindelik besef baie mense wat aan ’n hospitaalplan behoort dat wanneer hulle hul dag-tot-dag mediese uitgawes bymekaartel, die hospitaalplan nie juis ’n besparing bied nie. Kies versigtig!