Oorweeg dit voor jy voor die kansel gaan staan

Jy beplan jou groot dag. ’n Droomtroue behels baie besonderhede: die fotograaf, die plek en, natuurlik, die rok. Maar oordink eers ’n oomblik watter uitwerking jou huwelik op al jou lewensterreine sal hê, ook jou geldsake.

Jy moet jou huwelikskontrak en verwante sake goed evalueer en seker maak jou maat sal geldelik versorg en beskerm wees ingeval van onvoorsiene omstandighede soos gestremdheid, siekte of dood. “Soms trou pare en laat na om hul geldelike en persoonlike verwagtings te bespreek,” sê Clive Hill, ’n regsadviseur by Sanlam. “Dié gesprekke is belangrik om jou toekomstige eggenoot se verwagtings te verstaan.”

Buiten by ’n professionele raadgewer kers opsteek, stel Clive voor jy oorweeg hierdie vyf belangrike faktore voor jy voor die kansel gaan staan om jou in jou toekomstige huwelik te beskerm.

Beskerm jou finansiële toekoms wanneer jy trou.

Beantwoord die vrae hier onder en kry raad oor jou weg na die huwelik.

1. Het julle op ’n huwelikskontrak besluit?

1.1 Ja

1.1.1 Binne gemeenskap:

 • Dit beteken gesamentlike eienaarskap van bates.
 • Alles wat julle besit en al julle skuld word in ’n enkele gesamentlike boedel saamgevoeg.

1.1.2 Buite gemeenskap:

 • Ook bekend as die voorhuwelikse kontrak.
 • Dit stel albei vennote in staat om die reëls en voorwaardes uiteen te sit oor hoe hul bates verdeel moet word.

1.2 Nee

1.2.1 Sukkel julle om ’n besluit te neem? Onthou:

 • Dis moeiliker om ’n huwelikskontrak ná die troue te verander.
 • Spreek ’n professionele raadgewer om jou leiding in jou besluit te gee.

2. Het jy bates wat jy wil beskerm? (’n Bate is enigiets van waarde wat in kontant omgeskakel kan word.)

2.1 Ja

 • Hou gedetailleerde rekords van jou voorhuwelikse bates.
 • Sorg dat jy kan identifiseer watter geld jy voor jou huwelik gehad het en wat jy ná jou huwelik verkry het.
 • Dit sal jou jou bates help eis in geval van ’n egskeiding of die dood van ’n eggenoot.

2.2 Nee

 • Bates sluit persoonlike eiendom soos meubels en toerusting in, asook beleggings.
 • Aftreespaargeld wat voor jou huwelik versamel is, sal deel word van jul gesamentlike boedel as jy dit nie beskerm nie.
 • Spreek ’n professionele regsadviseur asook ’n finansiële raadgewer.

3. Is dit jou eerste huwelik?

3.1 Ja

 • Voed jou op oor die voor- en nadele van die verskillende huweliksvennootskappe. As jy binne gemeenskap van goedere trou, sal die helfte van jou bates aan jou maat behoort. ’n Voorhuwelikse kontrak sal jou ’n mate van beskerming van jou bates gee.

3.2 Nee

 • As jy bates uit ’n vorige huwelik het wat jy wil beskerm, sorg dat jy ’n voorhuwelikse kontrak aangaan.
 • Spreek ’n professionele raadgewer om te verseker jou nuwe huwelik sal nie jou huidige situasie raak wat uit die egskeidingsooreenkoms spruit nie, byvoorbeeld huweliksonderhoud.

4. Het jy kinders uit ’n vorige huwelik/verhouding?

4.1 Ja

 • Skep ’n testamentêre trust in jou testament vir jou kinders.
 • Sorg dat die trust genoeg geld sal hê om vir jou kinders die geleenthede te gee wat hulle verdien.

4.2 Nee

 • As jy kinders wil hê, is daar ’n aantal beleggings om jou ’n toekoms vir hulle te help skep. Praat met ’n gekwalifiseerde finansiële raadgewer vir bystand.

5. Is jy tevrede dat jy ’n omvattende finansiële plan gereed het?

5.1 Ja

 • Dis goed. Hersien jou plan elke keer wanneer jou lewe verander om te sorg jou bates word behoorlik beskerm, jou spaarplan maak sin en jou gesinslede word geldelik beskerm ingeval jy of jou eggenoot gestremd of siek raak, of sterf.

5.2 Nee

 • Moenie uitstel nie. Maak vandag nog ’n afspraak by ’n professionele raadgewer. Jy het nou ’n eggenoot en ’n gesin om aan te dink. Maak dus seker jy en jou geliefdes is finansieel veilig en word beskerm teen die geldelike uitwerking van onvoorsiene gebeure, soos gestremdheid, siekte of dood.