GEBORG: Die SA Jagters- en Wildbewaringsvereniging (SA Jagers) glo dat landsburgers die reg behoort te hê om vuurwapens vir selfverdediging te besit en is bekommerd dat die wysigingswetsontwerp op vuurwapenbeheer hulle hierdie reg sal ontsê.

Hierdie is ’n betaalde advertensie-artikel en die menings wat daarin vervat word, word nie noodwendig deur Huisgenoot onderskryf nie.

SA Jagters se standpunt oor die wetsontwerp

Volgens die vereniging het die wysigingswetsontwerp op vuurwapens – wat in Mei vanjaar vir kommentaar gepubliseer is – ingrypende gevolge wat ’n volwassene die reg sal ontneem om ’n vuurwapen vir selfverdediging te besit.

SA Jagters glo daar is ook talle ander wysigings aan verskillende afdelings van die wet wat onuitvoerbaar en onprakties is en wat waarskynlik die jag- en sportskiet-sektore in die land sal benadeel. 

Oproep tot aksie

SA Jagters het in 2009 veranderinge aan die Wet op die Beheer van Vuurwapens in die land se hoogste hof betwis en daar is toe in hul guns beslis.

“Die onlangse wysigings is nog omvattender en verg ’n daadwerklike poging deur alle vuurwapeneienaars om teen hierdie drakoniese wysigings op te tree,” het Fred Camphor, uitvoerende hoof van SA Jagters, gesê.

Die vereniging bestudeer die implikasies van die voorgestelde wysigings breedvoerig – in besonder veranderinge wat daarop gemik is om die publiek se reg om vuurwapens te dra, te belemmer of te ignoreer.

“Ons is besig om verskillende platforms te skep wat ons lede en die publiek in staat sal stel om die proses te ondersteun ná weldeurdagte en konstruktiewe kommentaar met die ondersteuning van ons regspan. Dit is in die belang van elke vuurwapeneienaar om nou hul stem te laat hoor,” het Fred gesê.

Hy voeg by dat die publiek moet verstaan wat presies hierdie oproep tot kommentaar beteken. “Die kennisgewing wat op 21 Mei in die Staatskoerant gepubliseer is, is daarop gemik om die publiek in kennis te stel van die voorneme om die Wet op die Beheer van Vuurwapens (Wet 60 van 2000) te wysig, en die uitnodiging om kommentaar te lewer is om die moontlike impak en teenkanting daarteen te bepaal,” het hy gesê.

Vernaamste kwelpunte, volgens SA Jagters

Dit sluit in:

  • Die doel van die voorgestelde wysigings aan die Wet op die Beheer van Vuurwapens wat dit van bemagtigende wetgewing na ontmagtigende wetgewing sou verander.
  • Die verwydering van die reg om ’n vuurwapen te besit vir selfverdediging.
  • Die beperking van die aantal vuurwapens en ammunisie wat toegewyde jagters en sportskuts in terme van Artikel 16 mag besit.
  • Die uitbreiding en herdefiniëring van ballistiese steekproefneming wat onuitvoerbaar en onprakties is.
  • Die verandering van die bevoegdheidsnakoming vir vuurwapeneienaarskap.
  • Die beperking van die herlaai van ammunisie deur vuurwapeneienaars vir die gebruik daarvan. 

Wat nou?

Die sperdatum vir openbare kommentaar is 4 Julie 2021. SA Jagters vra sy lede en die publiek in die algemeen om kommentaar te lewer op die wysigingswetsontwerp en om petisies te steun wat daarop gemik is om hul regte op ’n vuurwapen te beskerm.

Besoek www.sahunters.co.za vir meer inligting.