Accessing Post-School Studies – A Student’s GPS To Successful Learning

Deur DR. VENICIA MCGHIE en MADGE DU PREEZ (Sun Press, R330. Bestel by orders@africansunmedia.co.za of bel 021-201-0071)

Min swart leerders gaan studeer ná skool. Baie val uit op universiteit, en baie het swak opleiding aan Suid-Afrika se openbare skole ontvang en is dus onvoorbereid op die eise van naskoolse ­studie.  

Dit is van die grootste knelpunte wat uitgelig is in ’n sewe jaar lange studie oor toegang tot hoër onderwys en hoe studente suksesvol kan ­studeer. 

Die resultaat is Accessing Post-School Studies deur dr. Venicia McGhie en Madge du Preez. Saam het hulle ook 60 jaar ervaring van voorgraadse studente.

“Die fokus van die boek is op swart studente, maar enigeen wat graag ná skool wil studeer, sal baat vind by van die inhoud,” sê Venicia en Madge.

“Daar is byvoorbeeld ’n hoofstuk wat fokus op volwassenes wat deeltyds wil studeer terwyl hulle heeltyds werk. 

Dit verduidelik onder meer hoe om onafhanklik te kan studeer; in te pas en die regte vriende te kies; hoe om akademiese bronne te benut; geldsake self te bestuur; en dalk terselfdertyd te werk en studeer.

“Die boek kan ook gebruik word deur onderwysers wat lewensoriëntering aanbied, want die boek bevat alles wat leerders en hul ouers moet weet oor hoe hulle hulle kan voorberei terwyl hulle nog op skool is en wat ­hulle kan verwag wanneer hulle by die kollege of universiteit aankom.”

Dit raak veral prakties in deel 3, waar lyste verskaf word met name en kontakbesonderhede van universiteite, kolleges, tegniese en opleidingskolleges. Die toelatingsvereistes word ook verskaf. 

Net so prakties is die raad oor waar ’n student kan aanklop om ’n beurs of lening – inderdaad dus ’n GPS-lys met nuttige skakels en ander bronne.

“Deel 1 fokus op wat moet gebeur terwyl die leerder nog op hoërskool is, soos persoonlike ingesteldheid, verwagtings, kennis en inligting,” sê die twee skrywers. 

Deel 2 handel oor die fak­tore wat ’n leerder in staat stel om suksesvol te studeer. Dit verduidelik onder meer hoe om onafhanklik te kan studeer; in te pas en die regte vriende te kies; hoe om akademiese bronne te benut; geldsake self te bestuur; en dalk terselfdertyd te werk en studeer.

“Ons stel voor leerders en hul ouers begin die boek gebruik deur eers te kyk na die vrae wat gereeld gevra word (en hul antwoorde) in deel 3. Op dié manier kan leerders op skool al begin dink oor wat hulle met hul toekoms wil doen.”

Baie leerders en studente op wie die boek juis gemik is, sal dit nie kan bekostig nie; daarom wil Venicia en Madge skoolhoofde en ­biblioteke aanmoedig om dit te koop.

“Ons beplan om ook direkteure van openbare biblioteke te besoek en die boek met hulle te bespreek sodat hulle ’n paar eksemplare vir soveel moontlik biblioteke kan koop – veral sodat dit vir arm gemeenskappe op die platteland beskikbaar sal wees.”

Ek & Jy – Verhoudings Wat Werk

Deur Louis Awerbuck & Lise Swart (Human & Rousseau, R280)

“Mense ervaar probleme met ander mense.”

So begin die inleiding tot die boek, en dit som in ’n neutedop die groot gesukkel tussen lewensmaats (van alle geslagte) op.

En tog wil almal (of die meeste mense) graag ’n maat hê saam met wie hulle wakker word, na wie toe hulle tuiskom ná werk, met wie hulle ervarings deel en gesels – om net nie alleen te wees nie.

Maar dit bly een van die moeilikste dinge op aarde om nou met iemand saam te leef en nie heeltyd weens die konflik tussen julle ongelukkig te wees nie.

Louis Awerbuck, ’n sielkundige, en sy lewensmaat, Lise Swart, onder meer ’n aktrise, is bekend vir hul raadgeeprogram, Wie Is Ek?, op RSG. In hul nuwe boek, Ek & Jy, gee hulle raad oor verhoudings en menslike gedrag.

Dit bly een van die moeilikste dinge op aarde om nou met iemand saam te leef en nie heeltyd weens die konflik tussen julle ongelukkig te wees nie.

’n Interessante onderafdeling is oor verskillende soorte temperamente. By elk van die veles wat bespreek word, word ’n lys kenmerke genoem.

So is die “inspekteur” uiters betroubaar, nie spraaksaam nie en koop hy/sy eerder ’n basiese selfoon as die nuutste model.

Die “vervaardiger” hou van aksie, is moeilik om te leer ken en ignoreer reëls.

Die “vermaker” kan mense met warmte vermaak, leef voluit en het byna geen konsep van spaar nie.

Dit is ’n praktiese werkboek sodat pare kan moue oprol, dieptevrae beantwoord en hulself beter leer ken in ’n verhoudingsopset.

13 beginsels wat maak dat verhoudings slaag of misluk

(Uit Verhoudings onder Druk deur Ronel du Toit, CF Uitgewers, R200)

Kommunikasie

Hoe dra jy ’n boodskap doeltreffend oor?

Empatie

Empatie is sensitiwiteit vir ander.

Plekbepaling

Wat is jou rol in al jou lewensverhoudings?

Konteks

Plaas jy ’n gesprek in die regte konteks?

Afstand en nabyheid

Hoe onafhanklik/interafhanklik wil julle wees?

Wedersydse beïnvloeding

Wat is jou aandeel in die lekker en sleg?

Aanvaarding en verwerping

Jou unieke styl kan mense aantrek/afstoot.

Behoeftes

Is jy veeleisend oor behoeftes/verwagtings?

Erkenning

Ontvang en gee jy erkenning?

Selfbestuur

Neem jy beheer van jou lewe of is jy ’n slagoffer?

Aanpasbaarheid en rigiditeit

Is jy buigsaam of hardkoppig?

Emosies

Voel jy oorweldig deur sterk emosies?

Konflik

Konflik is nie altyd nadelig vir ’n verhouding nie.