BELANGRIK

Ontvangs van jou kortverhaal sal erken word. Daarna sal jy net van ons hoor as jou storie geplaas gaan word.

As ons jou storie aanvaar, verskyn dit in Huisgenoot en op Netwerk24. Dit word ook op Netwerk24 voorgelees. Huisgenoot behou die kopiereg op jou kortverhaal vir drie jaar.

Jy mag nie jou storie terselfdertyd aan ander tydskrifte ook voorlê nie. Skrywers wat uitgevang word, word op ’n swartlys geplaas.

Verskaf asseblief volledige kontaknommers saam met jou kortverhaal.

 • Lengte: 1600 woorde.
 • Genre: Alle genres, insluitend liefdesverhale, is welkom. Maak dit eietyds eerder as outyds. (Geen gedigte en vervolgverhale nie, asseblief.)
 • Storielyn: Die hoofvereiste is dat die verhaal lekker moet lees, en as daar ’n verrassing op die leser wag, des te beter.
 • Dit moet ook opbeurend eerder as morbied wees. Laastens moet daar ’n besliste storielyn wees; sketse word nie aanvaar nie.
 • Teikenmark: Huisgenoot is ’n gesinstydskrif en ideaal gesproke moet die kortverhale geskik wees vir almal (mans en vroue asook jongmense).
 • Aanbieding: Geen handgeskrewe stories sal aanvaar word nie.
 • Alle stories moet via e-pos gestuur word aan stories@huisgenoot.com

Let op

Om ons sub-proses te vergemaklik let asb. op die volgende:

 • Gebruik dubbele aanhalingstekens deur SHIFT en die toets met dubbele aanhaaltekens te druk.
 • Gebruik net een spasie ná punte, kommas, kommapunte, vraagtekens, ens.
 • Druk ENTER net een keer om ’n paragraaf te maak; moenie indents maak nie.
 • Vermy die oorgebruik van aksenttekens; gebruik dit net waar absoluut nodig.
 • Vermy die gebruik van verkleinwoorde.

Betaling

R1 950.