KRAGTIGE NAAM

As jou naam Jenna Ruiters is, is jy verseker van werk by Eskom. Ek hoor hulle soek nou soveel jenna-ruiters moontlik. 

– DENISE, PRETORIA 

TROUBELOFTES

Die paartjie is pas terug van hul wittebrood toe hulle stry kry, en hul eerste rusie is sommer ’n grote.

“Toe ons getroud is, het jy beloof om my lief te hê, te respekteer en te gehoorsaam,” herinner die man ná ’n rukkie sy bruid.

“Ek weet,” antwoord sy. “Maar ek wou nie voor ál daardie mense by die troue met ’n rusie begin nie.”

– LOUISE NOETH

HOE NOU?

Toe ek by die gim aansluit, sê hulle sowaar vir my ek moet lospassende klere vir oefensessies dra.

Maar as ek enige lospassende klere gehad het, sou dit nie vir my nodig gewees het om gim toe te gaan nie.

– ANDRÉ JORDAAN

TROTS SUID-AFRIKAANS

’n Brit, ’n Amerikaner en ’n Suid-Afrikaner staan in ’n kunsgalery en bekyk ’n skildery van Adam en Eva in die Tuin van Eden.

“Ek is seker hulle was Britte,” sê die Brit.

“Kyk net die pragtige tuin! Net ’n Engelsman kan so ’n mooi tuin uitlê.”

“Onsin,” sê die Amerikaner.

“Hulle is nakend en glad nie skaam daaroor nie. Hulle moet Amerikaans wees.”

“Twak,” sê die Suid-Afrikaner.

“Hulle het geen klere nie, geen huis nie en net een appel tussen hulle. En dan word daar nog vir hulle vertel dat hulle in die paradys leef . . .

“Hulle is beslis Suid-Afrikaners.”

– SAN MARCHAND

ALTE ARM

“Dit lyk my ons nuwe bure is maar taamlik arm,’’ sê ’n vrou vir haar man.

“Hoe weet jy dit?” vra hy verbaas.

“Want elke keer as ek iets by hulle wil leen, dan het hulle dit nie.”

– SANTI KRUGER, STILFONTEIN

NUWE REKORD

V: Hoe swem ’n mens 100 m in twee sekondes?

A: Swem oor ’n waterval.

–  JANETTE D, ROODEPOORT

WAT ’N SOT!

Die vent is so dom, hy sal sy motor verkoop om petrolgeld te kry.

– CAROLINA ZOTTA, VREDEFORT

END GOED

Die toneelstuk het toe wel ’n gelukkige einde gehad – die gehoor was verheug toe dit eindelik verby is.

– LITA SCHOON

KORTGEKNIP

Een aand in ’n kuierplek sien ’n man ’n baie mooi vrou en vra haar om met hom te dans.

’n Paar danse later sê hy vir haar: “Weet jy, elke keer dat ek met jou dans, voel dit vir my asof die musiek baie vinnig ophou.”

“Dis heel moontlik,” antwoord sy.

“My man is die DJ hier.”

– THELMA, MOSSELBAAI

Stuur gerus oorspronklike grappies
  • Jy kry R50 vir elkeen wat ons gebruik.
  • Skryf aan Huisgenotjies, Posbus 1802, Kaapstad 8000 of grappies@huisgenoot.com en verstrek jou naam, adres, identiteitsnommer en bankbesonderhede (bank, taknaam, takkode en rekeningnommer.)