DUUR GLIPS

’n Skot raak ingedagte in die kerk en gooi ’n vyftig- pleks van ’n vyfsentstuk in die kollekte-bordjie.

Die volgende nege Sondae fluister hy vir die diaken: “Seisoenkaartjie!”

 • Leon Kruger

VOLLE WAARHEID

By die skool hoor Jannie ’n klasmaat vertel die meeste grootmense bewaar minstens een donker geheim.

Daarom is dit maklik om hulle af te pers deur net te sê: “Ek ken die waarheid,” al weet jy van niks.

Jannie besluit om te kyk of dit werk. Toe hy die middag by die huis kom, sê hy vir sy ma: “Ek ken die waarheid.” Vinnig stop sy hom ’n R20-noot in die hand en sê: “Moet asseblief nie jou pa vertel nie.”

Baie in sy skik wag Jannie sy pa in. Toe hy van die werk af kom, groet Jannie hom met: “Ek ken die volle waarheid.”

Dadelik haal sy pa R40 uit sy broeksak en sê: “Moenie dat jou ma uitvind nie.”

Jannie sien dit is ’n maklike manier om geld te maak.

Die volgende oggend op pad skool toe sien hy die posbode in die straat. Hy keer hom voor en sê: “Ek ken die volle waarheid.”

Net daar smyt die posbode die possak neer, gooi sy arms wyd oop en sê: “Kom gee jou pa ?’n lekker drukkie!”

 • Arend Kirkman, Alberton

NOODTWIET

’n Man spreek sy dokter. “Help my, asseblief; ek’s verslaaf aan Twitter,” sê hy.
“Jammer,” sê die dokter, “ek volg jou nie.”

 • Arend Kirkman, Alberton

ANDER RAPPORT

Pa: “Kosie, waar’s jou rapport?”
Kosie: “By Pietie se huis, pa. Hy het gevra of hy dit kan leen.”
Pa: “Waarom sal iemand ’n rapport wil leen?”
Kosie: “Om sy ouers mee bang te maak.”

 • F.H. Horne, Hartenbos

SOETE WRAAK

V: Wat is die beste manier om wraak te neem wanneer ’n ander man jou vrou steel?
A: Laat hom toe om haar te hou!

 • Wollie, Pretoria

EERSTE POGING

Sofie het vir die eerste keer self appeltertjies gebak. Baie trots gee sy haar man een om te proe.

Toe hy nie kommentaar lewer nie, vra sy vol afwagting: “As ek hierdie tertjies maak om te verkoop, hoeveel dink jy sal ek daarvoor kan kry?”

Sonder om ’n ooglid te verroer sê hy: “Minstens 15 jaar.”

 • Lita Schoon

UITGESTELDE VERGOEDING

V: Hoekom kap Koos van der Merwe sy kop teen die muur?
A: Omdat dit so goed voel wanneer hy ophou.

 • M. van Bergen

GROOT BESLUIT

’n Man besoek sy dokter vir sy jaarlikse ondersoek. Die dokter is baie tevrede en sê: “Jy is perdfris. Is daar iets waaroor jy met my wil praat?”

“Ja,” antwoord die man, “ek dink daaraan om ’n vasektomie te laat doen.”

“Het jy al met jou gesin daaroor gepraat?”

“Hulle is 15 teen twee ten gunste daarvan.”

 • Louise Noeth

WIE’S WIE?

Twee ou mans is al dekades lank vriende en speel nog elke week saam kaart.

Eendag terwyl hulle speel, kyk die een vir die ander een en sê: “Jy moet nou nie vir my kwaad word nie. Ek weet ons is al baie lank vriende, maar ek kan eenvoudig nie onthou wat jou naam is nie. Ek het gedink en gedink, maar ek kan nie onthou nie. Sê my asseblief wat jou naam is.”

Sy vriend staar hom ’n ruk lank in stilte aan. Toe sê hy: “Hoe gou moet jy weet?”

 • Denise, Pretoria
Deel jou grappies met Huisgenoot
 • Stuur gerus oorspronklike grappies; jy kry R50 vir elkeen wat ons gebruik.
 • Skryf aan Huisgenotjies, Posbus 1802, Kaapstad 8000 of grappies@huisgenoot.com en verstrek jou naam, adres, identiteitsnommer en bank­besonderhede (bank, taknaam, -kode en rekeningnommer).