VERBODE LIEFDE

Piet sit saam met sy skelmpie in ’n eetplek.

Hy trek haar teen hom aan en fluister: “Vertel my iets wat my hart 100 keer so vinnig sal laat klop.”

Toe sê die skelmpie in sy oor: “Het jy gesien jou vrou sit skuins agter ons?’’

– Leigh, Johannesburg

SONDER EVA

’n Feminis is aan die woord voor ’n groot gehoor.

“Waar sou die man vandag gewees het as dit nie vir die vrou was nie?” vra sy.

Sy wag ’n oomblik om haar woorde te laat insink, kyk in die saal rond en sê: “Ek herhaal: Waar sou die man vandag gewees het as dit nie vir die vrou was nie?”

Toe roep ’n manstem agter uit die saal: “Hy sou in die paradys gewees het, besig om appels te eet!”

– Lita Schoon

BEGAAFDE PA

Dis die seuntjie se eerste dag op skool, en die juffrou vra wat sy pa se beroep is.

“My pa is ’n towenaar, juffrou. Hy saag mense in die helfte,” sê die seuntjie.

“En hoe kry hy dit reg?” vra die juffrou.

“Ek weet nie, juffrou,” antwoord die kind, “maar op hierdie dorp het ek vyf halfbroers en drie halfsusters.”

– Craig, Somerset-Wes

BIBBERWEER

Hoe weet jy wanneer dit begin winter raak? Wanneer jy begin stres oor daai 10 sekondes tussen die stort en die handdoek.

– L. Saayman, Sabie

AGIE

Gert: “Weet jy hoe ’n mens ’n domkop nuuskierig maak?”

Jan: “Nee, hoe?” Gert: “Ek sal jou môre vertel.”

– Wollie, Pretoria

NET ’N BIETJIE LIEFDE

“Hoe gaan dit met jou liefdeslewe?” vra Petrus sy vriend Sarel.

“Ag, man, dis soos Coke,’’ antwoord Sarel.

“Eers het dit te lekker gegaan, toe word dit lite, en nou’s dit zero.”

– Hester, Namibië

BITTER DROOG

Dis nou baie droog in ons geweste. Een van die inwoners het in die afgelope maand al twee Kreepy Kraulys dood in sy swembad aangetref.

– San Marchand

RELATIEF

Jou slegste dag van visvang is steeds beter as jou beste dag op kantoor.

– Leon Kruger

DUUR SMAAK

Man in ’n spogrestaurant: “As my dokter my nou met hierdie sjampanje, oesters en kaviaar sien, sal hy briesend wees.” Vriend: “Hoekom? Sal hy dink dis sleg vir jou gesondheid?” Man: “Nee, ek het nog nie sy rekening betaal nie.”

– Helena, Kempton park

LEKKERSTE LEES

Die oujongkêrel sê daar’s twee tydskrifte wat hy graag lees, Playboy en National Geographic. Nou hoekom? vra sy vriende. “Want ek kyk graag na plekke wat ek nog nooit gesien het nie.”

– Lita Schoon

VOORDANSER

Onderwyser: “Wie dink julle het dans uitgevind?” Kosie: “Ek raai ’n groot gesin met net een toilet.”

– Wollie, Pretoria

Stuur gerus oorspronklike grappies
Jy kry R50 vir elkeen wat ons gebruik. Skryf aan Huisgenotjies, Posbus 1802, Kaapstad 8000 of grappies@huisgenoot.com en verstrek jou naam, adres, identiteitsnommer en bankbesonderhede (bank, taknaam, takkode en rekeningnommer).