KAALBAS

Ek het my twee nudistevriende gevra wat hul planne vir die naweek is.

Toe sê hulle hulle het niks aan nie.

– Wollie, Pretoria

PLATSAK

Ek is nou so arm, ’n ou het by my internetbankrekening ingebreek en toe maar ’n donasie gelaat.

– Denise, Pretoria

KORT KORTVERHAAL

Studente moes ’n kortverhaal skryf met godsdiens, seks en ’n raaisel as elemente, en dit moes so kort moontlik wees. 

Kobie het die beste gevaar met haar storie van net nege woorde: “Goeie hemel, ek is swanger . . .

 “Wie is die pa?”

– Hester, Namibië

PESSIMIS

V: Wat is ’n pessimis?

A: ’n Optimis met ervaring.

– Hester, Namibië

MODERNE SPINNEKOP

V: Wat het die spinnekop op die rekenaar gedoen?

A: Hy het ’n webtuiste gemaak.

– Lané Schoombie 

WONDERKURE

Drie ouens is besig om in ’n rivier vis te vang toe ’n engel skielik op die wal verskyn. 

Eers is hulle stom van verbasing, maar toe hulle kalm genoeg is om weer te kan praat, besluit die eerste ou hy moet sy kans waarneem.

“Ek ly aan kwaai rugpyn vandat ek 10 jaar gelede my ou tjor aan die gang moes stoot,” vertel hy vir die engel.

“Kan jy my asseblief help?”

“Natuurlik,” antwoord die engel en raak aan die ou se rug.

Dadelik voel hy hoe die pyn ná al die jare verdwyn.

Die tweede ou laat nie op hom wag nie.

Al het sy bril sulke dik lense, sukkel hy om te lees en te bestuur.

Hy vra die engel om asseblief te help dat hy beter kan sien.

Die engel glimlag, haal die ou se bril af en gooi dit in die rivier.

Toe die bril die water tref, kan die ou skielik ­alles glashelder sien.

Toe draai die engel na die derde ou, maar dié retireer en keer vir die vale met sy hande.

“Moenie my aanraak nie,” huil hy.

“Ek kry ’n ongeskiktheidstoelae!”

– Arend Kirkman, Alberton

ONGELUKSVOËL

V: Wat is ’n korporatiewe seemeeu?

A: Dis ’n ou van hoofkantoor wat jou by jou tak kom beloer, jou kos opvreet, op jou kop mis en dan na sy nes terugvlieg.

– Leon Kruger

LEEUEMOED

Koos se vrou en skoonma gaan saam met hom op ’n jagtog in die Kalahari. Op die eerste nag maak sy vrou hom wakker.

“Mammie is weg!” skree sy hoogs ontsteld.

Koos neem sy geweer, en met sy vrou agterna stap hy die donkerte in.

Nie ver van die kamp nie gewaar hulle sy skoonma, rug teen die boom met ’n leeu wat haar staan en aangluur. 

“O aarde, wat gaan ons doen?” fluister sy vrou.

“Niks,” sê Koos. “Daai leeu het homself in die moeilikheid gekry; hy kan homself daaruit kry.”

– L. Saayman, Sabie 

OU BOK

Die bejaarde oom dra sy jong vroutjie in haar skrapse nagklere met die trap op na hul slaapkamer toe, maar gaan halfpad staan.

“Hoekom stop jy? Is jy moeg?” vra sy.

“Nee,” antwoord hy, “ek het vergeet wat ek wou gaan doen.”

– Wollie, Pretoria

WONDERDOP

Nadat ’n student een aand saam met sy vriende gekuier het, lees sy ma hom die leviete voor.

“Drank gaan jou nêrens bring nie!” raas sy.

Toe vra hy so ewe: “En hoe ver het rooibostee ma gebring?’’

– L.W.

Stuur gerus oorspronklike grappies
  • Jy kry R50 vir elkeen wat ons gebruik.
  • Skryf aan Lag 'n Slag, Posbus 1802, Kaapstad 8000 of grappies@huisgenoot.com en verstrek jou naam, adres, identiteitsnommer en bankbesonderhede (bank, taknaam, takkode en rekeningnommer).