EG SUID-AFRIKAANS

Jannie skryf ’n algemenekennistoets.

Vraag: Verskaf die naam van enige lid van die Spice Girls-sanggroep.

Jannie: Ina Paarman.

–MARNO DU PLESSIS, STELLENBOSCH 

KORT VAN GEDAGTE

My geheue is so sleg, ek kan my eie verrassingspartytjie reël.

–C.J. LAMBRECHTS, BLOEMFONTEIN

NUWE JAS

Eddie: “Waar kry daardie mooi jas?”

Frik: “My vrou het my daarmee verras. Toe ek gister vroeg by die huis kom, hang die jas daar aan die kapstok. En dit was nie eens my verjaardag nie . . .”

–KASOEPIE

PLATTELAND BO!

Wat is die lekkerste daarvan om op ’n klein dorpie te bly?

Wanneer jy nie weet wat jy doen nie, sal iemand anders wel weet. 

–DENISE, PRETORIA

SPOEDVRAAT

’n Spietkop keer Koos op die langpad voor.

“Het jy enige idee hoe vinnig jy nou gery het?” bulder hy.

“Nee, ek probeer maar net by die ander motors byhou,” stamel Koos.

Die verkeersman kyk op en af in die verlate stuk pad. 

“Waarvan praat jy? Jy kan mos sien die pad is dolleeg!” roep hy uit.

“Dit wys jou net,” sê Koos, “hoe ver ek al agter is . . .”

–F.H. HORNE, HARTENBOS

GEVAARLIG

Hans vra vir sy vrou: “Hoekom hou jy aan met plantjies koop as jy hulle net laat doodgaan?

”Sy vrou snou hom toe: ”Net sodat jy kan weet waartoe ek in staat is!”

–SAN MARCHAND

DOODSGEVAAR

’n Wetenskaponderwyser sê vir sy klas: “Suurstof is noodsaaklik vir lewe en asemhaling en is eers in 1883 ontdek.”

’n Blonde leerder merk op: “Dankie tog ek is eers ná 1883 gebore. Anders sou ek doodgegaan het sonder suurstof . . . “

–AREND KIRKMAN, ALBERTON

GROOT, GROTER . . . 

Die Amerikaner kuier by die Karooboer. Die boer wys hom ’n bietjie op die plaas rond.

“Skape?” vra die Amerikaner.

“Noem julle dié goedjies skape? In Amerika is ons skape twee keer so groot.”

Die boer ignoreer sy grootpratery en stap verder.

“Hier’s my twee melkbeeste,” beduie hy voorts. 

“Beeste?” vra die Amerikaner. “Noem julle dit beeste? In Amerika is ons beeste twee keer so groot.” 

Kort daarna stap hulle by die boer se groentetuin verby. “En wat is dít?” vra die Amerikaner en beduie na ’n klompie waatlemoene.

“Ag, dis sommer my ertjie-oes,” antwoord die boer.

–L. SAAYMAN, SABIE

REGSRAAISEL

V: Mag ’n man in Suid-Afrika wettig met sy weduwee se suster trou?

A: Hy kan nie – hy’s dood.

–SAN MARCHAND

NUWE LIEFDE

Ek is klaar met maatsoekgeselsgroepe op die internet.

Ek fokus nou op pizza-afleweraars – ten minste het hulle ’n werk, ’n voertuig en ’n pizza. 

–DENISE, PRETORIA

UITGEVANG

Meneer: “Jannie, het jy by Sannie afgekyk in die toets?”

Jannie: “Haai, hoe kan meneer so sê?”

Meneer: “Want by vraag ses het Sannie geskryf: ‘Ek weet nie,’ en jy het geskryf: ‘Ek weet ook nie.’ ”

–L. SAAYMAN, SABIE

GOUE PAARTJIE

V: Wat is ’n suksesvolle man?

A: Dit is iemand wat meer geld verdien as wat sy vrou kan uitgee.

V: En ’n suksesvolle vrou?

A: Dis iemand wat so ’n man kan kry! 

–JOHANNA, BRAKPAN

GOEIE PREEK

Die geheim van ’n goeie preek is om ’n goeie inleiding en ’n goeie slot te hê – en so na moontlik aan mekaar.

–SAN MARCHAND

Stuur gerus oorspronklike grappies
  • Jy kry R50 vir elkeen wat ons gebruik.
  • Skryf aan Lag ’n Slag, Posbus 1802, Kaapstad 8000 of grappies@huisgenoot.com en verstrek jou naam, adres, identiteitsnommer en bank­besonderhede (bank, taknaam, takkode en rekeningnommer).