SPEEL AANLYN

Blokraai-begeesterd? Besoek www.huisgenootraaisels.co.za om aanlyn saam te speel!

Speel aanlyn.
Speel aanlyn.


LAAI AF EN DRUK UIT.


* GROOT BLOKRAAI – KLIK HIER
* FOTOBLOKRAAI – KLIK HIER
* KODERAAI EN BLITSBLOKRAAI – KLIK HIER
* WOORDSOEK EN ANAGRAMME – KLIK HIER
* KODERAAI EN SPIRAAL – KLIK HIER
* SOEK DIE VERSKILLE EN SUDOKU'S – KLIK HIER

WENNERS EN OPLOSSINGS

* Groot blokraai, fotoblokraai, sudoku 1 & 2, spiraal, woordsoek en koderaai 1
* Koderaai 2, soek die verskille, blitsblokraai, anagram 1 & 2

HG JUNIOR

* HOEVEEL KEN JY? PLUS ANTWOORDE – KLIK HIER?  
* WOORDRAAISEL, VERBIND DIE KOLLE, PAS DIE SKADUWEE & WOUDDOOLHOF – KLIK HIER?
* SOEK 10 VERSKILLE, TEL DIE VOËLS, KNIP & PLAK PLUS ANTWOORDE – KLIK HIER